کار کارشناس تحقیقات بازار چیست ؟

کارشناس تحقیقات بازار 1

کار کارشناس تحقیقات بازار چیست؟

 به طور خلاصه کار کارشناس تحقیقات بازار ، مطالعه شرایط بازارهای محلی، منطقه ای و ملی برای بررسی فروش بالقوه یک محصول یا خدمت است. آنها به شرکت ها در تعیین نوع محصول مورد نیاز مردم، بازار هدف و میزان قیمت آن کمک می کنند. در واقع استخدام کارشناس تحقیقات بازار برای بسیاری از شرکت ها ضروی می باشد. 
 
کارشناسان تحقیقات بازار تحقیق و بررسی کرده و داده های لازم را برای کمک به سازمان برای یافتن بازار برای محصولات و خدماتش تهیه می کنند. آنها درباره آمار جمعیتی، ترجیحات، نیازها و عادات خرید مشتریان اطلاعات جمع آوری می کنند. آنها اطلاعات خود را از راه های مختلف از جمله مصاحبه، پرسشنامه، تمرکز بر گروه، بررسی های تجزیه و تحلیل بازار، نظر سنجی و بررسی ادبیات مربوطه کسب می کنند.

این کارشناسان موقعیت سازمان در بازار را از طریق بررسی رقبا و تحلیل قیمت ها، فروش ها و روش های بازاریابی های آنها، تعیین می کنند. با استفاده از این اطلاعات آنها می توانند بازارهای بالقوه، تقاضای محصولات و روش های قیمت گذاری را تعیین کنند. دانش آنها درباره مشتریان، در توسعه بروشورهای تبلیغاتی و تجاری، برنامه های فروش و بهبود محصولات به آنها کمک می کند.

کارشناسان تحقیقات بازار، داده ها را با استفاده از تکنیک ها و نرم افزارهای آماری ارزیابی می کنند. آنها باید داده ها را برای مشتریان تحلیل کرده و گاهی روندهای آینده را پیش بینی کنند. اغلب نتایج تحلیل داده ها را در قالب نمودارها، گراف ها و سایر ابزار مناسب ارائه می دهند. کارشناس تحقیقات بازار که دارای مدارک ارشد یا دکترا است، به تدریس نیز می تواند بپردازد.

 

ساعات کار و محل کار کارشناس تحقیقات بازار چگونه است؟

کارشناس تحقیقات بازار معمولا بیشتر با کامپیوتر سر و کار دارد. او بر اساس تخصص و مهارت های خود به جمع آوری و تحلیل داده ها و تهیه گزارشات مربوطه می پردازد؛ اگرچه برخی برای جمع آوری داده ها ارتباط مستقیم با افراد دارند. کار کارشناس تحقیقات بازار معمولا به صورت تمام وقت و درآمدی متناسب با آن دارند. برخی نیز که برنامه کاری فشرده دارند باید ساعات بیشتری را کارکنند.
 
 

وظایف کارشناس تحقیقات بازار چیست؟

  • نظارت و پیش بینی روندهای بازاریابی و فروش

  • ارزیابی اثر بخشی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی

  • تدوین و ارزیابی روش های جمع آوری داده ها از جمله بررسی و ممیزی، پرسشنامه و نظر سنجی

  • گردآوری داده ها از مشتریان، رقبا و شرایط بازار

  • تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری

  • تبدیل داده ها و یافته های پیچیده به جداول، نمودارها و گزارشان مکتوب قابل فهم

  • تهیه گزارشات و ارائه آنها به مشتریان و مدیران