توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 131 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابداردرمؤسسه ماهان

شرکت مؤسسه ماهان واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با آموزشی / خدمات منابع انسانی می باشد.

مؤسسه ماهان
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۱۱
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری و مشابه
متوسط حقوق پرداختی 1200000
حوزه فعالیت شرکت آموزشی / خدمات منابع انسانی

توضیحات شغل