توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 118 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارشناس بازرگانیدرگروه مشاوره مدیریت رادمان

شرکت گروه مشاوره مدیریت رادمان واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارشناس بازرگانی بصورت تمام وقت نماید.

گروه مشاوره مدیریت رادمان
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۱۷
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای 5سال سابقه کار باشد