توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 269 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارشناس ارشد بازرگانی در شرکت تولیدی قطعات خودرودرشرکت تولیدی قطعات خودرو

شرکت تولیدی قطعات خودرو واقع در مشهد در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارشناس ارشد بازرگانی در شرکت تولیدی قطعات خودرو بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با تولید / کارخانه می باشد.

شرکت تولیدی قطعات خودرو
محل مشهد
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۱۹
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
متوسط حقوق پرداختی با حقوق و مزایای عالی
حوزه فعالیت شرکت تولید / کارخانه

توضیحات شغل

نیاز به 2 نیروی کارشناس ارشد بازرگانی

دارای 5 سال سابقه کار مرتبط

سایر توضیحات

شما می توانید تا یک هفته پس از تاریخ آگهی رزومه خود را به ایمیل estekhdami_95@gmail.com ارسال نمایید