توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 264 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار و کمک حسابداردرشرکت خصوصی

شرکت خصوصی واقع در مشهد در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار و کمک حسابدار بصورت تمام وقت نماید.

شرکت خصوصی
محل مشهد
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۲۷
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی همه رشته ها
متوسط حقوق پرداختی حقوق و مزایای عالی
حوزه فعالیت شرکت سایر
تلفن ۳۸۴۱۴۷۳۵-۳۸۴۴۴۳۹۷

توضیحات شغل

نیازمند تعداد زیادی حسابدار و کمک حسابدار

سایر توضیحات

لطفا جهت اعلام درخواست کار با شماره تلفن کارفرما تماس بگیرید