توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 173 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در هلدینگ معتبردرهلدینگ معتبر

شرکت هلدینگ معتبر واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در هلدینگ معتبر بصورت تمام وقت نماید.

هلدینگ معتبر
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۳۰
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی/ کارشناس ارشد باشد

فرد مورد نظر باید دارای تخصص حسابداری مالی و مدیریت باشد

شخص متقاضی باید دارای 5سال سابقه کاری باشد

حداکثر سن برای متقاضی 30سال میباشد

معدل متقاضی باید بالاتر از 16 باشد 

این شرکت متقاضی 1 نفر برای این شغل میباشد

سایر توضیحات

این شرکت متقاضی نیروی آقا برای این شغل میباشد

ارسال رزومه کاری و تحصیلی به آدرس: recruit440@gmail.com