توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 273 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام بازاریاب حضوریدرشرکت عالیس

شرکت عالیس واقع در مشهد در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام بازاریاب حضوری بصورت تمام وقت نماید.

شرکت عالیس
محل مشهد
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۲۰
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر
تلفن 09156484590

توضیحات شغل

سایر توضیحات

در شهرستانهای قوچان و درگز

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما(شماره تلفن ذکر شده در بالا)