توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 157 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارمند فروش در گروه کارندرگروه کارن

شرکت گروه کارن واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارمند فروش در گروه کارن بصورت تمام وقت نماید.

گروه کارن
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۰۸
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای حداقل 2سال سابقه کاری باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: info@karentrading.com