توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 198 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارمند فروش در شرکت مبلمان اداری آرافرم نیرادرشرکت مبلمان اداری آرافرم نیرا

شرکت مبلمان اداری آرافرم نیرا واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارمند فروش در شرکت مبلمان اداری آرافرم نیرا بصورت تمام وقت نماید.

شرکت مبلمان اداری آرافرم نیرا
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۰۱
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر
تلفن ۴۳۹۳۵ داخلی ۲۲۲

توضیحات شغل

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: info@arfoni.com