توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 236 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارمند بخش بازرگانی مسلط به زبان عربیدرشرکت زر کابل کرمان

شرکت زر کابل کرمان واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارمند بخش بازرگانی مسلط به زبان عربی بصورت تمام وقت نماید.

شرکت زر کابل کرمان
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۱/۲۳
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

فرد مورد نظر بایدمسلط به زبان عربی باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: info@zarcable.com