توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 201 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارشناس مالی در شرکت امین اعتماد کارآفریندرشرکت امین اعتماد کارآفرین ( یک شرکت تحت پوشش بانک)

شرکت امین اعتماد کارآفرین ( یک تحت پوشش بانک) واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام کارشناس مالی در شرکت امین اعتماد کارآفرین بصورت تمام وقت نماید.

شرکت امین اعتماد کارآفرین ( یک شرکت تحت پوشش بانک)
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۰۱
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید ترجیحا دارای سابقه کار باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: info@kac-int.com