توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 143 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارشناس فروش مجرب در گروه بین المللی آذرخشدرگروه بین المللی آذرخش

شرکت گروه بین المللی آذرخش واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارشناس فروش مجرب در گروه بین المللی آذرخش بصورت تمام وقت نماید.

گروه بین المللی آذرخش
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۲۳
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر
فاکس 021-2721(داخلی4)

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای سابقه کار باشد

سایر توضیحات

آدرس: واقع در زعفرانیه 

ارسال رزومه به آدرس: kargozini@azarakhsh.ir