توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 180 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارشناس فروش در شرکت تحقیق و توسعه فن آوریدرشرکت تحقیق و توسعه فن آوری

شرکت تحقیق و توسعه فن آوری واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارشناس فروش در شرکت تحقیق و توسعه فن آوری بصورت تمام وقت نماید.

شرکت تحقیق و توسعه فن آوری
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۱۸
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای سابقه کار باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: dep.rec@outlook.com