توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 276 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام کارشناس فروش جهت کار در موسسه مطبوعاتیدرموسسه مطبوعاتی

شرکت موسسه مطبوعاتی واقع در اصفهان در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام کارشناس فروش جهت کار در موسسه مطبوعاتی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با هنر/تبلیغات /رسانه می باشد.

موسسه مطبوعاتی
محل اصفهان
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۱۶
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
متوسط حقوق پرداختی حقوق ثابت+پورسانت
حوزه فعالیت شرکت هنر/تبلیغات /رسانه
تلفن 37865290-1

توضیحات شغل

بیمه

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما از ساعت 9:30 الی 16:30(شماره تلفن ذکر شده در بالا)