توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 124 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام نماینده علمی دارو و مکملدرشرکت معتبر در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی

شرکت معتبر در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام نماینده علمی دارو و مکمل بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با بازرگانی - واردات و صادرات می باشد.

شرکت معتبر در زمینه واردات دارو و تجهیزات پزشکی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۱۲
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت بازرگانی - واردات و صادرات
فاکس 87175322

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای حداقل 2سال سابقه کار مرتبط باشد