توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 239 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام نماینده علمی در شرکت معتبر داروییدرشرکت معتبر دارویی

شرکت معتبر دارویی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام نماینده علمی در شرکت معتبر دارویی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با لطفا یک گزینه را انتخاب کنید می باشد.

شرکت معتبر دارویی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۱/۲۱
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت لطفا یک گزینه را انتخاب کنید
فاکس 88103626

توضیحات شغل

در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، کرمان، تبریز، همدان، کرمانشاه و قم

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: vamktg@gmail.com