توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 243 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مهندس فروش توانمند و دارای سابقه اجراییدرشرکت برنو پارس

شرکت برنو پارس واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام مهندس فروش توانمند و دارای سابقه اجرایی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با بازرگانی - واردات و صادرات می باشد.

شرکت برنو پارس
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۱/۲۴
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت بازرگانی - واردات و صادرات

توضیحات شغل

فرد مورد نظر باید توانمند و دارای سابقه اجرایی باشد

زمینه کاری متقاضی مورد نظر تجهیزات دریایی، بندری و کشتی سازی میباشد

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق تکمیل فرم استخدام بصورت آنلاین در سایت شرکت (http://barno.ir/) میباشد

به فرم هایی که به صورت ناقص تکمیل شده باشد ترتیب اثر داده نمیشود

در صورت نیاز با ایمیل ذیل تماس حاصل فرمایید: hrod@barno.ir