توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 103 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیر مالی مسلط به تهیه صورت های مالی و بهای تمام شدهدرشرکت معتبر تولیدی

شرکت معتبر تولیدی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام مدیر مالی مسلط به تهیه صورت های مالی و بهای تمام شده بصورت تمام وقت نماید.

شرکت معتبر تولیدی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۶/۰۱
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید مسلط به تهیه صورت های مالی و بهای تمام شده باشد

داشتن حداقل ۳ سال سابقه کارمدیریت الزامیست

شخص متقاضی باید دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد

فرد موردنظر باید دارای روحیه کارگروهی و تعامل با سایر مدیران باشد