توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 144 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیر مالی شرکت معتبر موادغذاییدرشرکت معتبر مواد غذایی

شرکت معتبر مواد غذایی واقع در کرج در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام مدیر مالی شرکت معتبر موادغذایی بصورت تمام وقت نماید.

شرکت معتبر مواد غذایی
محل کرج
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۳۰
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
تلفن 34762155-8

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای سابقه کار باشد

سایر توضیحات

آدرس: واقع در شهرک صنعتی بهارستان

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما(شماره تلفن ذکر شده در بالا)