توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 121 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیر مالی در گروه مشاوره مدیریت رادماندرگروه مشاوره مدیریت رادمان به نمایندگی از هلدینگ سرمایه گذاری

شرکت گروه مشاوره مدیریت رادمان به نمایندگی از هلدینگ سرمایه گذاری واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام مدیر مالی در گروه مشاوره مدیریت رادمان بصورت تمام وقت نماید.

گروه مشاوره مدیریت رادمان به نمایندگی از هلدینگ سرمایه گذاری
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۱۷
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای ۵ تا ۷ سال سابقه کار باشد