توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 110 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیر مالی در موسسه مطبوعاتی تبلیغاتی معتبردرموسسه مطبوعاتی تبلیغاتی معتبر

شرکت موسسه مطبوعاتی تبلیغاتی معتبر واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام مدیر مالی در موسسه مطبوعاتی تبلیغاتی معتبر بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با هنر/تبلیغات /رسانه می باشد.

موسسه مطبوعاتی تبلیغاتی معتبر
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۶/۰۲
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت هنر/تبلیغات /رسانه
تلفن 09122332331

توضیحات شغل

داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامیست