توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 192 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیر مالی درشرکت هنر نوین (شرکت تبلیغات محیطی )درشرکت هنر نوین (شرکت تبلیغات محیطی )

شرکت هنر نوین ( تبلیغات محیطی ) واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام مدیر مالی درشرکت هنر نوین (شرکت تبلیغات محیطی ) بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با هنر/تبلیغات /رسانه می باشد.

شرکت هنر نوین (شرکت تبلیغات محیطی )
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۰۶
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت هنر/تبلیغات /رسانه

توضیحات شغل

 

 

سایر توضیحات

 ارسال رزومه به آدرس:  jobs@honarnovinparsian.com