توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 156 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیر فروش آشنا به فنون مذاکره و نرم افزارهای مرتبطدرگروه شرکتهای فعال در حوزه معماری و اجرا

شرکت گروه های فعال در حوزه معماری و اجرا واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام مدیر فروش آشنا به فنون مذاکره و نرم افزارهای مرتبط بصورت تمام وقت نماید.

گروه شرکتهای فعال در حوزه معماری و اجرا
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۱۵
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای سابقه کار باشد

فرد موردنظر باید آشنا به فنون مذاکره  و نرم افزارهای مرتبط باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: Hrvd1@gmail.com