توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 278 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیر اجرایی فروش در شرکت تجهیزات پزشکی - داروییدرشرکت تجهیزات پزشکی - دارویی

شرکت تجهیزات پزشکی - دارویی واقع در اصفهان در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام مدیر اجرایی فروش در شرکت تجهیزات پزشکی - دارویی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با بیمارستان / مرکز درمانی / دارویی می باشد.

شرکت تجهیزات پزشکی - دارویی
محل اصفهان
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۱۶
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت بیمارستان / مرکز درمانی / دارویی
تلفن 36282533

توضیحات شغل

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: info@plsco.co