توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 157 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام مدیربرنامه ریزی فروش شبکه ایدرشرکت فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی امنیتی

شرکت فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی امنیتی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام مدیربرنامه ریزی فروش شبکه ای بصورت تمام وقت نماید.

شرکت فعال در زمینه سیستمهای حفاظتی امنیتی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۱۳
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: t110t110@yahoo.com