توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 153 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام سرپرست فروش آقا ترجیحا آشنا با فروش لبنیدرشرکت لبنیات رامک

شرکت لبنیات رامک واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام سرپرست فروش آقا ترجیحا آشنا با فروش لبنی بصورت تمام وقت نماید.

شرکت لبنیات رامک
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۱۴
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی مهندسی صنایع یا بازرگانی
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی ترجیحا باید آشنا با فروش لبنی باشد

سایر توضیحات

این شرکت متقاضی نیروی آقا برای این شغل میباشد

ارسال رزومه به آدرس: Ramak.tehran@gmail.com