توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 145 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام رئیس حسابرسی در موسسه حسابرسیدرموسسه حسابرسی

شرکت موسسه حسابرسی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام رئیس حسابرسی در موسسه حسابرسی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با حسابداری / حسابرسی می باشد.

موسسه حسابرسی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۲۱
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
متوسط حقوق پرداختی حقوق و مزایای عالی
حوزه فعالیت شرکت حسابداری / حسابرسی
فاکس 88243320

توضیحات شغل

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: auditor.recruitment2014@gmail.com