توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 197 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام رئیس حسابداری مسلط به ثبت حساب , امور مالیاتی و امور بیمهدرشرکت معتبر پیمانکاری و تولیدی

شرکت معتبر پیمانکاری و تولیدی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام رئیس حسابداری مسلط به ثبت حساب , امور مالیاتی و امور بیمه بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با مهندسی/ ساختمانی / پیمانکاری می باشد.

شرکت معتبر پیمانکاری و تولیدی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۰۴
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت مهندسی/ ساختمانی / پیمانکاری
فاکس 22253781

توضیحات شغل

متقاضی باید مسلط به ثبت حساب , امور مالیاتی و امور بیمه باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: erdco83@gmail.com