توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 116 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار مسلط به کل امور حسابداریدرشرکت تجاری ، مهندسی

شرکت تجاری ، مهندسی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار مسلط به کل امور حسابداری بصورت تمام وقت نماید.

شرکت تجاری ، مهندسی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۲۴
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
فاکس 886740

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای حداقل 2سال سابقه کار باشد

فرد موردنظر باید مسلط به کل امور حسابداری و نرم افزارهای مربوطه باشد

این شرکت متقاضی 1نفر برای این شغل میباشد

سایر توضیحات

این شرکت متقاضی نیروی خانم برای این شغل میباشد