توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 87 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار صنعتی آشنا به نرم افزار تدبیردرشرکت معتبر صنعتی

شرکت معتبر صنعتی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار صنعتی آشنا به نرم افزار تدبیر بصورت تمام وقت نماید.

شرکت معتبر صنعتی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۶/۱۷
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
سابقه کار حداقل 2 سال
جنسیت مهم نیست
حوزه فعالیت شرکت سایر
فاکس 65683358
خیابان / میدان / محله اصلی کهنز - شهریار

توضیحات شغل

متقاضی باید آشنا به نرم افزار تدبیر باشد