توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 134 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در یک شرکت تازه تاسیس ساختمانیدریک شرکت تازه تاسیس ساختمانی

شرکت یک تازه تاسیس ساختمانی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در یک شرکت تازه تاسیس ساختمانی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با مهندسی/ ساختمانی / پیمانکاری می باشد.

یک شرکت تازه تاسیس ساختمانی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۰۲
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت مهندسی/ ساختمانی / پیمانکاری

توضیحات شغل

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس:  pppasargad123@gmail.com