توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 108 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در گروه علمی پژوهشی بیتا ترجماندرگروه علمی پژوهشی بیتا ترجمان

شرکت گروه علمی پژوهشی بیتا ترجمان واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در گروه علمی پژوهشی بیتا ترجمان بصورت تمام وقت نماید.

گروه علمی پژوهشی بیتا ترجمان
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۶/۰۱
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
تلفن ۰۹۰۳۳۹۲۴۴۶۹

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد باشد