توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 148 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در کلینیک تخصصی درمانیدرکلینیک تخصصی درمانی

شرکت کلینیک تخصصی درمانی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در کلینیک تخصصی درمانی بصورت تمام وقت نماید.

کلینیک تخصصی درمانی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۱۹
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای حداقل ۲ سال سابقه کار باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس : clinic.mada@gmail.com