توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 116 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در موسسه تراز پردازان طاهادرموسسه تراز پردازان طاها

شرکت موسسه تراز پردازان طاها واقع در کرج در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در موسسه تراز پردازان طاها بصورت کارآموزی نماید.

موسسه تراز پردازان طاها
محل کرج
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۱۹
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام کارآموزی
رشته تحصیلی حسابداری
متوسط حقوق پرداختی بصورت رایگان
حوزه فعالیت شرکت سایر
تلفن 026-32241208

توضیحات شغل

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما(شماره تلفن ذکر شده در بالا)