توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 157 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در شرکت پردازش ارقام رایاندرشرکت پردازش ارقام رایان

شرکت پردازش ارقام رایان واقع در کرج در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در شرکت پردازش ارقام رایان بصورت تمام وقت نماید.

شرکت پردازش ارقام رایان
محل کرج
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۱۴
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
تلفن ۴۴۲۳۴۴۲۶ – ۰۹۱۲۲۶۴۵۲۹۴

توضیحات شغل

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما (شماره تلفن ذکر شده در بالا)