توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 116 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در شرکت ساختمانی معتبردرشرکت ساختمانی معتبر

شرکت ساختمانی معتبر واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در شرکت ساختمانی معتبر بصورت تمام وقت نماید.

شرکت ساختمانی معتبر
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۲۷
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
فاکس 88740001

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای حداقل 2 سال سابقه کار باشد