توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 157 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار در شرکت تولیدی پیمانکاریدرشرکت تولیدی پیمانکاری

شرکت تولیدی پیمانکاری واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار در شرکت تولیدی پیمانکاری بصورت تمام وقت نماید.

شرکت تولیدی پیمانکاری
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۴/۱۲
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
فاکس 33510946-33511064

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای 2سال سابقه کاری باشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: persiansazehpaya@gmail.com