توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 283 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار جهت داروخانهدرداروخانه شبانه روزی معالی آباد

شرکت داروخانه شبانه روزی معالی آباد واقع در شیراز در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار جهت داروخانه بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با بیمارستان / مرکز درمانی / دارویی می باشد.

داروخانه شبانه روزی معالی آباد
محل شیراز
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۱۲
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت بیمارستان / مرکز درمانی / دارویی

توضیحات شغل

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق مراجعه حضوری از ساعت 18 الی 23 به آدرس: معالی آباد، نبش خیابان پزشکان