توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 112 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار جهت حسابداری صنعتی مواد غذاییدرشرکت کشت و صنعت شکوه طعام وارنا

شرکت کشت و صنعت شکوه طعام وارنا واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار جهت حسابداری صنعتی مواد غذایی بصورت تمام وقت نماید.

شرکت کشت و صنعت شکوه طعام وارنا
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۲۷
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

متقاضی باید آشنا به سیستم تولید و انبار جهت حسابداری صنعتی مواد غذایی باشد