توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 206 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار جهت تکمیل کادر مالیدرموسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777

شرکت موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777 واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار جهت تکمیل کادر مالی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با حسابداری / حسابرسی می باشد.

موسسه حسابداری پیشرو رهنمود حاسب 777
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۲/۲۲
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت حسابداری / حسابرسی
تلفن 66468917

توضیحات شغل

سایر توضیحات

رسال رزومه به آدرس:varahram45@yahoo.com