توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 193 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار ارشد در واحد معتبر تولیدیدرواحد معتبر تولیدی

شرکت واحد معتبر تولیدی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار ارشد در واحد معتبر تولیدی بصورت تمام وقت نماید.

واحد معتبر تولیدی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۱۲
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر

توضیحات شغل

این شرکت متقاضی یک نفر برای این شغل میباشد

سایر توضیحات

ارسال رزومه به آدرس: info@bpsanat.com