توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 167 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار ارشد خانم آشنا به نرم افزارهای حسابداریدرشرکت بازرگانی معتبر

شرکت بازرگانی معتبر واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار ارشد خانم آشنا به نرم افزارهای حسابداری بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با بازرگانی - واردات و صادرات می باشد.

شرکت بازرگانی معتبر
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۳/۳۰
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
متوسط حقوق پرداختی حقوق مکفی و مزایا
حوزه فعالیت شرکت بازرگانی - واردات و صادرات
تلفن 85516 - 85517000

توضیحات شغل

 این شرکت متقاضی 1نفر برای این شغل میباشد

فرد موردنظر باید دارای حداقل 5 سال سابقه کار باشد

متقاضی باید مسلط به گزارشات مالی و قانونی و آشنا به نرم افزارهای حسابداری باشد 

سایر توضیحات

 این شرکت متقاضی نیروی خانم برای این شغل میباشد

ارسال رزومه به آدرس: acc@whiteservice.com