توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 104 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار آقا ترجیحاً آشنا بانرم افزار رایورزدرشرکت خصوصی

شرکت خصوصی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار آقا ترجیحاً آشنا بانرم افزار رایورز بصورت تمام وقت نماید.

شرکت خصوصی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۳۱
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
فاکس 22658772

توضیحات شغل

متقاضی باید ترجیحاً آشنا بانرم افزار رایورز باشد

داشتن مدرک لیسانس یافوق لیسانس از دانشگاه معتبر دولتی الزامیست