توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 210 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار آقادر شرکت معتبر در حوزه داروسازیدرشرکت معتبر

شرکت معتبر واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار آقادر شرکت معتبر در حوزه داروسازی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با تجهیزات پزشکی / دارویی می باشد.

شرکت معتبر
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۲/۱۸
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت تجهیزات پزشکی / دارویی

توضیحات شغل

این شرکت متقاضی 1نفر برای این شغل میباشد

این موقعیت شغلی ارای بیمه و اضافه کارمیباشد

سایر توضیحات

این شرکت متقاضی نیروی آقا برای این شغل میباشد

آدرس: تهران شرک غرب

ارسال رزومه به آدرس: career.h@orchidpharmed.com