توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 114 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام حسابدار آشنابه بازرگانی برنامه مالی، حقوق، دستمزد، بیمهدرشرکت خصوصی

شرکت خصوصی واقع در تهران در نظر دارد به جهت تکمیل کادر مالی و حسابداری خود اقدام به استخدام حسابدار آشنابه بازرگانی برنامه مالی، حقوق، دستمزد، بیمه بصورت تمام وقت نماید.

شرکت خصوصی
محل تهران
تاریخ ارسال ۹۵/۰۵/۲۶
دسته بندی مالی و حسابداری
نوع شغل استخدام تمام وقت
رشته تحصیلی حسابداری
حوزه فعالیت شرکت سایر
فاکس 22017020

توضیحات شغل

متقاضی باید دارای سابقه کار باشد

فرد موردنظر باید آشنابه بازرگانی برنامه مالی، حقوق، دستمزد، بیمه باشد