توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 269 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام بازاریاب فعال در شرکت داروییدرشرکت دارویی

شرکت دارویی واقع در تبریز در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام بازاریاب فعال در شرکت دارویی بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با بیمارستان / مرکز درمانی / دارویی می باشد.

شرکت دارویی
محل تبریز
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۲۴
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت بیمارستان / مرکز درمانی / دارویی
تلفن 09147843156

توضیحات شغل

سایر توضیحات

واقع در منطقه ولیعصر

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما(شماره تلفن ذکر شده در بالا)