توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 275 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام بازاریاب در کانون تبلیغاتی بازار باشهدرکانون تبلیغاتی بازارباشه

شرکت کانون تبلیغاتی بازارباشه واقع در شیراز در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام بازاریاب در کانون تبلیغاتی بازار باشه بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با هنر/تبلیغات /رسانه می باشد.

کانون تبلیغاتی بازارباشه
محل شیراز
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۱۸
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
متوسط حقوق پرداختی درآمدعالی
حوزه فعالیت شرکت هنر/تبلیغات /رسانه
تلفن 071-32334353

توضیحات شغل

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما(شماره تلفن ذکر شده در بالا)