توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 245 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام بازاریاب درکانون تبلیغاتی بازار باشهدرکانون تبلیغاتی بازار باشه

شرکت کانون تبلیغاتی بازار باشه واقع در شیراز در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام بازاریاب درکانون تبلیغاتی بازار باشه بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با هنر/تبلیغات /رسانه می باشد.

کانون تبلیغاتی بازار باشه
محل شیراز
تاریخ ارسال ۹۵/۰۱/۱۴
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
متوسط حقوق پرداختی حقوق و درصد عالی
حوزه فعالیت شرکت هنر/تبلیغات /رسانه
تلفن 09175003206

توضیحات شغل

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما(شماره تلفن ذکر شده در بالا)