توجه ! از تاریخ ارسال این آگهی 276 روز گذشته و ممکن است استخدام برای این شغل انجام شده باشد.

استخدام بازاریاب تلفنی جهت کار در دفتر بیمهدردفتر بیمه

شرکت دفتر بیمه واقع در اصفهان در نظر دارد به جهت تکمیل کادر فروش و بازرگانی - آزمایشی خود اقدام به استخدام بازاریاب تلفنی جهت کار در دفتر بیمه بصورت تمام وقت نماید.
حوزه فعالیت شرکت در زمینه های مرتبط با بانک / بیمه می باشد.

دفتر بیمه
محل اصفهان
تاریخ ارسال ۹۴/۱۲/۱۳
دسته بندی فروش و بازرگانی - آزمایشی
نوع شغل استخدام تمام وقت
حوزه فعالیت شرکت بانک / بیمه
تلفن 37867204

توضیحات شغل

سایر توضیحات

درخواست تقاضا از طریق تماس با کارفرما از ساعت 8:30 الی 16(شماره تلفن ذکر شده در بالا)