مرکز آموزش حسابداران خبره، محلی برای افزایش مهارت متخصصان مالی و حسابداری

مرکز آموزش حسابداران خبره

 از آنجا که داشتن مهارت و تخصص یکی از عوامل اصلی برای استخدام و یافتن شغلی مناسب برای متخصصان مالی وحسابداری  است و از طرف دیگر کارفرمایان و مدیران شرکت ها در هنگام جذب و استخدام حسابدار، رئیس حسابداری ، مدیر مالی و … به مهارت های متقاضی و دوره های آموزشی که گذرانده است، توجه ویژه ای دارند، در اینجا سعی شده است تا یکی از مراکز رسمی آموزش مهارت های مالی و حسابداری را معرفی نماییم.

 

مرکز آموزش حسابداران خبره (انجمن حسابداران خبره ایران)

 مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) موسسه ای آموزشی و غیرانتفاعی است که توسط انجمن حسابداران خبره ایران و دانشگاه صنعت نفت تاسیس شده است. PACT فعالیت خود را از ۱۳۷۷ آغاز کرده است و هم اکنون به عنوان نماینده رسمی انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان (CIMA) و انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان (ACCA) فعالیت می کند و گام بلندی را برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی برداشته است. PACT در راستای ارتقای دانش و حرفه حسابداری در ایران دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می کند.

 این دوره ها به گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند: 

  • دوره های بین المللی (CIMA، ACCA، ICFE)
  • دوره های بلندمدت داخلی (CIMA Farsi، MBA، حسابرسی داخلی خبره، پرورش مدیر مالی، پرورش مشاور مالی، سرپرستی امور مالی، عالی حسابداری پیمانکاری، جامع کاربردی حسابداری، جامع قوانین و مقررات)
  • دوره های کوتاه مدت داخلی (آمادگی آزمون حسابدار رسمی، توانمندسازی امور مالی، افزایش مهارتهای عمومی، سیستم و فناوری اطلاعات، کوتاه مدت تخصصی حسابرسی، و چندین دوره کوتاه مدت تخصصی مالی)
  • دوره های زبان انگلیسی

 این مرکز در کنار برگزاری دوره های تخصصی، سمینار ها و همایش های تخصصی مالی و حسابداری نیز در سال برگزار می کند که در توسعه دانش حسابداری در بین متخصصان مالی و حسابداری موثر می باشند. 

  

آدرس سایت مرکز آموزش حسابداران خبره: http://www.pact.ir/